تگ - سیستم مدیریت دود

کنترل و مدیریت دود 

دود مهم‌ترین عامل خطرآفرین در حریق‌ها به‌حساب می‌آید. در صورت عدم مدیریت و کنترل دود، دودها و گازهای سمی بعد از حریق از طریق پلکان‌ها - نورگیرها - چاه‌های آسانسور و کانال‌های تأسیساتی به‌سرعت در کل بدنه ساختمان منتشر می‌شوند. دودها با مقادیر مختلفی از گرد، الیاف، غبار، گاز و بخار که تابع درجه تکامل حریق...

Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید