تگ - فلوسوئیچ

سیستم اطفاء حریق زون کنترل ولو

زون کنترل ولو (Zone Control Valve) یک واحد ترکیبی است که شامل موارد زیر در خط لوله سیستم اطفا حریق می‌باشد: شیر پروانه‌ای دریافت‌کننده سیگنال عبور جریان (Signal Butterfly Valve) فلو سوئیچ کنترل‌گر جریان عبوری شیر تست و تخلیه فشارسنج زون کنترل ولو این ترکیب برای ساختمان‌هایی استفاده می‌شود که سیستم اطفا حریق آنها از چندین منطقه یا زون تشکیل‌شده...

Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید