آژیر اعلام

آژیر اعلام


توضیحات محصول

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق است که هنگام بروز حریق بعد از فرمان سنسورها به پنل مرکزی، شروع به هشدار می کنند. این آژیر در محوطه داخل ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد.

جزئیات محصول

Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید