جت فن

جت فن

توضیحات محصول

جت فن ها ، دسته ایی از فن های محوری هستند که در ساختار پروانه آنها از پروفیل ویژه ایی استفاده شده است . بدنه جت فن ها که حکم نگهدارنده را دارد بسته به کاربری و جایگاه نصب دارای فرم خاصی می باشد.
این فن ها درزمانی کوتاه به سرعت  بسیار بالایی می رسند و قادر به جابه جایی حجم زیادی از هوا در فشار بالا می باشند.
درفضاهایی از ساختمان که با کمبود جدی تهویه هوا مواجه هستیم مثل پارکینگ ها به خصوص در طبقات زیرین و یا تونل ها ، این جت فن ها براحتی قادر به هوادهی در حجم بالا می باشند .
پروانه جت فن ها با استفاده از موتور الکتریکی به گردش در می آید .
یک نوع مهم از این جت فن ها معروف به جت فن دود می باشد.
جت فن دود در هنگام آتش سوزی از انباشت عظیم دود جلوگیری میکند تا تخلیه صورت پذیرد و آتشنشان ها کار اطفاء حریق را در محیطی عاری از دود به اتمام برسانند.
وقتی در محیطی که این نوع از جت فن ها کارگذاشته شده اند، با غلظت گاز منوکسید کربن بیشتر از میزان استاندارد تعریف شده برای دستگاه مواجه می شویم ، این نوع از جت فن ها به طور اتوماتیک و با استفاده از سنسورهای حساس به دود خود غلظت را تشخیص داده پیامی به کنترل پنل مرکزی مخابره می کنند و این کنترل پنل پروانه ی جت فن را برای چرخش و تخلیه دود به کار می اندازد.


Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید